UE-grants

UE-grants

Rascal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że realizuje projekt “Promocja marki odzieżowej RASCAL INDUSTRY wśród placówek edukacyjnych, właścicieli i działów marketingu przedsiębiorstw”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu jest budowa wizerunku marki RASCAL INDUSTRY poza granicami Polski, wzmacnianie świadomości na temat wysokiej jakości polskich produktów odzieżowych oraz profesjonalizacja usług wzorem konkurentów działających na większą skalę, również poprzez nawiązanie współpracy z bardziej doświadczonymi podmiotami. Ponadto, zakładamy zdobycie nowych kontrahentów oraz zwiększenie przychodów z eksportu. Planowane jest również poszerzenie oferty produktowej o nowe kolekcje  odzieżowe na podstawie oczekiwań zagranicznych kontrahentów. 

Wartość projektu: 443 100.00 PLN

Dofinansowanie: 376 635.00 PLN

Rascal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że realizuje projekt “Promocja marki odzieżowej RASCAL INDUSTRY wśród placówek edukacyjnych, właścicieli i działów marketingu przedsiębiorstw”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu jest budowa wizerunku marki RASCAL INDUSTRY poza granicami Polski, wzmacnianie świadomości na temat wysokiej jakości polskich produktów odzieżowych oraz profesjonalizacja usług wzorem konkurentów działających na większą skalę, również poprzez nawiązanie współpracy z bardziej doświadczonymi podmiotami. Ponadto, zakładamy zdobycie nowych kontrahentów oraz zwiększenie przychodów z eksportu. Planowane jest również poszerzenie oferty produktowej o nowe kolekcje  odzieżowe na podstawie oczekiwań zagranicznych kontrahentów. 

Wartość projektu: 450 000 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 382 500 PLN

Rascal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że realizuje projekt „Platforma umożliwiająca zaprojektowanie i dokonanie zakupu odzieży i gadżetów całkowicie samodzielnie przez użytkownika” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Celem realizacji projektu jest opracowanie platformy internetowej umożliwiającego użytkownikowi całkowicie samodzielne zaprojektowanie i dokonanie zakupu odzieży reklamowej. Zaprojektowany portal posłuży do automatyzacji procesu przyjmowania zamówień. Rozwiązanie to przełoży się na lepszy customer experience, pozwoli na wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa oraz przyczyni się do zwiększenia tempa ekspansji zagranicznej.

Wartość projektu: 167 050.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 105 750.00 PLN

KONKURS: PODDZIAŁANIE 2.3.5 DESIGN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Rascal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w konkursie na wykonanie „Platforma umożliwiająca zaprojektowanie i dokonanie zakupu odzieży i gadżetów całkowicie samodzielnie przez użytkownika” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Szczegóły konkursu dostępne są w Bazie Konkurencyjności.