Dostawa i płatność

Dostawa i płatność

DOSTAWA
 1. Dostawa produktów na terenie Polski jest darmowa. Wysyłamy produkty na terenie Unii Europejskiej i USA. 

Więcej informacji na temat dostawy można uzyskać, kontaktując się z biurem obsługi klienta: hello@rascalindustry.eu

PŁATNOŚCI
 1. Płatność musi zostać dokonana niezwłocznie, nie później niż dzień po złożeniu zamówienia.
 2.  Przelew na rachunek na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez ING Bank Śląski  pod numerem:  52 1050 1445 1000 0090 8065 6243 (w tytule przelewu należy podać numer Zamówienia).
   
 3. Wpłatę uważa się za dokonaną z chwilą potwierdzenia płatności przez operatora lub uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Po dokonaniu i zaksięgowaniu wpłaty, niezwłocznie przyjmujemy zamówienie do realizacji, przesyłając potwierdzenie na wskazany w zamówieniu adres e-mail.
   
 4. W przypadku gdy zamówienie nie zostało opłacone do daty złożenia zamówienia, zostaje ono automatycznie anulowane i nie przesłane do dalszej realizacji.
   
 5. Ewentualne zwroty płatności dokonywane są przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyto przy składaniu zamówienia, chyba że otrzymaliśmy wyraźną zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.