Konkurs: Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Rascal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w konkursie na wykonanie "Platforma umożliwiająca zaprojektowanie i dokonanie zakupu odzieży i gadżetów całkowicie samodzielnie przez użytkownika" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Szczegóły konkursu dostępne są w Bazie Konkurencyjności.

Już ponad 50 000 uczniów, studentów i pracowników firm z całej Europy nosi nasze bluzy i koszulki.

Z wielką przyjemnością ubierzemy i Was.

Przedstawimy Wam projekt już w 24h.


ZAMÓW DARMOWY PROJEKT