Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Rascal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że realizuje projekt "Platforma umożliwiająca zaprojektowanie i dokonanie zakupu odzieży i gadżetów całkowicie samodzielnie przez użytkownika" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Celem realizacji projektu jest opracowanie platformy internetowej umożliwiającego użytkownikowi całkowicie samodzielne zaprojektowanie i dokonanie zakupu odzieży reklamowej. Zaprojektowany portal posłuży do automatyzacji procesu przyjmowania zamówień. Rozwiązanie to przełoży się na lepszy customer experience, pozwoli na wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa oraz przyczyni się do zwiększenia tempa ekspansji zagranicznej.

Wartość projektu: 167 050.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 105 750.00 PLN

Już ponad 50 000 uczniów, studentów i pracowników firm z całej Europy nosi nasze bluzy i koszulki.

Z wielką przyjemnością ubierzemy i Was.

Przedstawimy Wam projekt już w 24h.


ZAMÓW DARMOWY PROJEKT