Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Rascal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że realizuje projekt "Promocja marki odzieżowej RASCAL INDUSTRY wśród placówek edukacyjnych, właścicieli i działów marketingu przedsiębiorstw". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu jest budowa wizerunku marki RASCAL INDUSTRY poza granicami Polski oraz profesjonalizacja usług. Projekt zakłada również pozyskanie nowych kontrahentów oraz wzrost przychodów i zysku osiąganych z eksportu, w tym sprzedaży na rynkach perspektywicznych (USA, ZEA, Ukraina). Na podstawie zdobytych doświadczeń planowane jest poszerzenie kolekcji odzieżowej o nowe produkty na podstawie oczekiwań zagranicznych kontrahentów.

Wartość projektu: 443 100.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 376 635.00 PLN

Już ponad 50 000 uczniów, studentów i pracowników firm z całej Europy nosi nasze bluzy i koszulki.

Z wielką przyjemnością ubierzemy i Was.

Przedstawimy Wam projekt już w 24h.


ZAMÓW DARMOWY PROJEKT